دکتر بهرام ملکوتی ، گوش و حلق و بینی اطفال (فوق تخصص) آدرس مطب:خ مطهری،خ میرعماد(مترو شهید مفتح)،خ هشتم،پلاک نهم،واحد 10 طبقه4. تلفن: 88501036 پذیرش و ویزیت اطفال زیر12سال (با تعیین وقت قبلی) روزهای شنبه،یکشنبه،دوشنبه،چهارشنبه بعدازظهر 3تا5 باتعداد پذیرش محدود آقای دکتر پذیرش بیمار بزرگسال ندارند tag:http://drmalakooti.mihanblog.com 2020-11-30T10:04:20+01:00 mihanblog.com پاسخ به سوالات (قسمت بیست و چهارم) 2017-10-01T13:47:10+01:00 2017-10-01T13:47:10+01:00 tag:http://drmalakooti.mihanblog.com/post/49 بهرام ملکوتی لطفا پاسخ به سوالات (قسمت بیست و سوم) 2017-10-01T13:13:38+01:00 2017-10-01T13:13:38+01:00 tag:http://drmalakooti.mihanblog.com/post/48 بهرام ملکوتی لطفا پاسخ به سوالات (قسمت بیست و دوم) 2017-10-01T12:06:43+01:00 2017-10-01T12:06:43+01:00 tag:http://drmalakooti.mihanblog.com/post/47 بهرام ملکوتی لطفا پاسخ به سوالات (قسمت بیست و یکم) 2017-10-01T11:27:29+01:00 2017-10-01T11:27:29+01:00 tag:http://drmalakooti.mihanblog.com/post/46 بهرام ملکوتی لطفا پاسخ به سوالات (قسمت بیستم) 2017-10-01T10:23:04+01:00 2017-10-01T10:23:04+01:00 tag:http://drmalakooti.mihanblog.com/post/43 بهرام ملکوتی لطفا پاسخ به سوالات (قسمت نوزدهم) 2017-10-01T10:21:57+01:00 2017-10-01T10:21:57+01:00 tag:http://drmalakooti.mihanblog.com/post/41 بهرام ملکوتی پاسخ به سوالات شما عزیزان (قسمت نوزهم) پاسخ به سوالات شما عزیزان (قسمت نوزهم)]]> پاسخ به سوالات(قسمت هیجدهم) 2017-02-24T08:31:30+01:00 2017-02-24T08:31:30+01:00 tag:http://drmalakooti.mihanblog.com/post/36 بهرام ملکوتی سلام.لطفا پیش از ارسال سوال، پاسخ سوالات دیگران را مطالعه فرمایید.شاید پاسخ سوال خودرا درمیان آنها پیدا کنید. پاسخ به سوالات شما( قسمت هفدهم) 2016-12-17T16:30:27+01:00 2016-12-17T16:30:27+01:00 tag:http://drmalakooti.mihanblog.com/post/34 بهرام ملکوتی پیش از ارسال سوال لطفا به پاسخهای ارائه شده دیگران توجه کنید ممکن است پاسخ سوالاتتان را پیدا کنید.                         برای نوبت گیری مراجعه حضوری لازم است .وقت دهی از طریق وبلاگ نداریم. آدرس و تلفن در وبلاگ درج شده است پیش از ارسال سوال لطفا به پاسخهای ارائه شده دیگران توجه کنید ممکن است پاسخ سوالاتتان را پیدا کنید. 
                        برای نوبت گیری مراجعه حضوری لازم است .وقت دهی از طریق وبلاگ نداریم. آدرس و تلفن در وبلاگ درج شده است
]]>
پاسخ به سوالات شما( قسمت شانزدهم) 2016-12-17T16:19:30+01:00 2016-12-17T16:19:30+01:00 tag:http://drmalakooti.mihanblog.com/post/33 بهرام ملکوتی پیش از ارسال سوال لطفا به پاسخهای ارائه شده دیگران توجه کنید ممکن است پاسخ سوالاتتان را پیدا کنید.                         برای نوبت گیری مراجعه حضوری لازم است .وقت دهی از طریق وبلاگ نداریم. آدرس و تلفن در وبلاگ درج شده است
پیش از ارسال سوال لطفا به پاسخهای ارائه شده دیگران توجه کنید ممکن است پاسخ سوالاتتان را پیدا کنید. 
                        برای نوبت گیری مراجعه حضوری لازم است .وقت دهی از طریق وبلاگ نداریم. آدرس و تلفن در وبلاگ درج شده است
]]>
پاسخ به سوالات شما(قسمت پانزدهم) 2016-09-12T06:19:22+01:00 2016-09-12T06:19:22+01:00 tag:http://drmalakooti.mihanblog.com/post/29 بهرام ملکوتی پیش از ارسال سوال لطفا به پاسخهای ارائه شده دیگران توجه کنید ممکن است پاسخ سوالاتتان را پیدا کنید.                         برای نوبت گیری مراجعه حضوری لازم است .وقت دهی از طریق وبلاگ نداریم. آدرس و تلفن در وبلاگ درج شده است
پیش از ارسال سوال لطفا به پاسخهای ارائه شده دیگران توجه کنید ممکن است پاسخ سوالاتتان را پیدا کنید. 
                        برای نوبت گیری مراجعه حضوری لازم است .وقت دهی از طریق وبلاگ نداریم. آدرس و تلفن در وبلاگ درج شده است
]]>
پاسخ به سوالات شما (قسمت چهاردهم) 2016-09-12T06:17:09+01:00 2016-09-12T06:17:09+01:00 tag:http://drmalakooti.mihanblog.com/post/31 بهرام ملکوتی پیش از ارسال سوال لطفا به پاسخهای ارائه شده دیگران توجه کنید ممکن است پاسخ سوالاتتان را پیدا کنید.                         برای نوبت گیری مراجعه حضوری لازم است .وقت دهی از طریق وبلاگ نداریم. آدرس و تلفن در وبلاگ درج شده است.  پیش از ارسال سوال لطفا به پاسخهای ارائه شده دیگران توجه کنید ممکن است پاسخ سوالاتتان را پیدا کنید. 
                        برای نوبت گیری مراجعه حضوری لازم است .وقت دهی از طریق وبلاگ نداریم. آدرس و تلفن در وبلاگ درج شده است. 
]]>
پاسخ به سوالات شما (قسمت سیزدهم) 2016-09-12T05:40:19+01:00 2016-09-12T05:40:19+01:00 tag:http://drmalakooti.mihanblog.com/post/30 بهرام ملکوتی پیش از ارسال سوال لطفا به پاسخهای ارائه شده دیگران توجه کنید ممکن است پاسخ سوالاتتان را پیدا کنید.                         برای نوبت گیری مراجعه حضوری لازم است .وقت دهی از طریق وبلاگ نداریم. آدرس و تلفن در وبلاگ درج شده است.  پیش از ارسال سوال لطفا به پاسخهای ارائه شده دیگران توجه کنید ممکن است پاسخ سوالاتتان را پیدا کنید. 
                        برای نوبت گیری مراجعه حضوری لازم است .وقت دهی از طریق وبلاگ نداریم. آدرس و تلفن در وبلاگ درج شده است. 
]]>
پاسخ به سوالات شما (قسمت دوازدهم) 2016-05-05T08:24:43+01:00 2016-05-05T08:24:43+01:00 tag:http://drmalakooti.mihanblog.com/post/28 بهرام ملکوتی پیش از ارسال سوال لطفا به پاسخهای ارائه شده دیگران توجه کنید ممکن است پاسخ سوالاتتان را پیدا کنید. برای نوبت گیری مراجعه حضوری لازم است . آدرس و تلفن در وبلاگ درج شده است.  برای نوبت گیری مراجعه حضوری لازم است . آدرس و تلفن در وبلاگ درج شده است.  ]]> پاسخ به سوالات شما عزیزان(قسمت یازدهم) 2016-04-08T05:34:49+01:00 2016-04-08T05:34:49+01:00 tag:http://drmalakooti.mihanblog.com/post/27 بهرام ملکوتی پیش از ارسال سوال لطفا به پاسخهای ارائه شده دیگران توجه کنید ممکن است پاسخ سوالاتتان را پیدا کنید. برای نوبت گیری مراجعه حضوری لازم است . آدرس و تلفن در وبلاگ درج شده است.  برای نوبت گیری مراجعه حضوری لازم است . آدرس و تلفن در وبلاگ درج شده است.  ]]> پاسخ به سوالات شما عزیزان(قسمت دهم) 2016-04-08T05:30:02+01:00 2016-04-08T05:30:02+01:00 tag:http://drmalakooti.mihanblog.com/post/26 بهرام ملکوتی پیش از ارسال سوال لطفا به پاسخهای ارائه شده دیگران توجه کنید ممکن است پاسخ سوالاتتان را پیدا کنید. برای نوبت گیری مراجعه حضوری لازم است . آدرس و تلفن در وبلاگ درج شده است.  برای نوبت گیری مراجعه حضوری لازم است . آدرس و تلفن در وبلاگ درج شده است.  ]]>